Wednesday, August 29, 2012

Eidil Fitr 1433


    มัสยิดฮารูณ
  คุตบะฮฺวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี่  ฮ.ศ. 1433
ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพ                                
ขอบคุณอัลลอฮฺ   ที่ทรงโปรดประทานวันอีดิ้ลฟิตรี่ให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลก ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุข  ซึ่งเป็นความสุขจากการทำคุณความดีตลอดเดือนรอมฎอนอย่างชื่นใจ  และอิ่มเอิบใจเป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จความซาบซึ้งใจในการประกอบคุณงามความดีได้ปรากฏชัดบนใบหน้าอันสดใสของพวกเราทุกคน อัลลอฮฺ   ทรงกำหนดให้วันนี้เป็นวันรื่นเริงและรื่นเริงในขอบเขตที่ศาสนากำหนด  เป็นวันที่อัลลอฮฺ  อนุมัติให้เรามีความสุขกับการกินการดื่มกับอาหารที่ตระเตรียมไว้ฉลองในวันตรุษนี้
ตลอดเวลาหนึ่งเดือน พวกเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่ง ทั้งทางร่างกาย และจิตวิญญาณ ซึ่งประกอบอยู่ในตัวของเรา ร่างกายที่มีเลือดเนื้อ กระดูก และมีแร่ธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน แมกนีเซียม แคลเซียม และธาตุเหล็ก รวมถึงแก๊สและของเหลว ซึ่งล้วนแล้วแต่พบได้บนโลกนี้ เราต้องการอาหาร เครื่องดื่ม ปัจจัยยังชีพ ในโลกนี้เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตรอดอยู่ได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือวิญญาณ ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบใดๆจากโลกนี้เลย เพราะวิญญาณคือ สิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานลงมาจากสวรรค์ เพื่อให้มาสถิตอยู่ในร่างกายของเรา ร่างกายขาดวิญญาณไม่ได้ แต่วิญญาณก็พึ่งพาร่างกายในโลกนี้ ในการมอง ฟัง เดิน คิด และอื่นๆ เพื่อการประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ที่สำคัญวิญญาณนั้นหวนหาที่จะกลับคืนสู่ที่ที่เคยจากมา นั่นคือ ณ ที่อัลลอฮฺ       ในขณะที่ร่างกายต้องการการตอบสนองจากสิ่งที่มาจากดิน  และในที่สุดก็จะกลับคืนสู่ดิน
เราท่านทั้งหลาย  จึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งพลังแม่เหล็กทั้งสอง   ขั้วหนึ่งทางร่ายกายก็จะดึงดูดเราติดอยู่กับโลกนี้ ในขณะที่ขั้วแห่งจิตวิญญาณก็พยายามไขว่คว้าหาทางสู่สวรรค์   ตลอดชีวิตของเรา เราจะถูก  ชักเขย่อให้ไปทางนี้บ้าง ทางนั้นบ้าง แต่เราก็พยายามที่จะรักษาความสมดุล และนี่คือสภาวการณ์ของมนุษย์อย่างเรา  หากเราสูญเสียความสมดุล เช่น การฝักใฝ่ในโลกดุนยาจนเกินไป เราจึงคิดเพียงแค่ว่า การตอบสนองทางโลก   หรือตอบสนองแบบวัตถุนิยมก็เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตของเรา แต่ดุนยาคือที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้น

ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 3 : 14
ได้ถูกทำให้สวยงาม(ลุ่มหลง) แก่มนุษย์ ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์อันได้แก่ผู้หญิงและลูกชาย,      ทองและเงินอันมากมาย และม้าดี และปศุสัตว์ และไร่นานั่นเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์ชั่วคราว                          ในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกก็เท่านั้น                                                                                      และอัลลอฮฺนั้น ณ พระองค์ คือที่กลับอันสวยงาม
ความงดงามบนดุนยา ทำให้เราเพลิดเพลิน และหลงใหลในทรัพย์ศฤงค์คาน ที่เราจะต้องถูกสอบสวนในที่มาของมัน การใช้จ่ายมัน และการสะสมมัน  ความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของและครอบครองทรัพย์สมบัตินั้น ได้ดึงดูดเราให้ติดกับในโลกดุนยานี้ แท้ที่จริง สิ่งที่เป็นถาวรนั้น กลับไม่ใช่วัตถุที่อยู่บนโลกนี้ แต่กลับเป็นบันทึกของคุณงามความดีและที่ไม่ดีที่จะต้องได้รับการตัดสิน ณ อัลลอฮฺ  และพระองค์จะทรงประทานรางวัล หรือการลงโทษอย่างยุติธรรม  อัลลอฮฺ    จึงได้ทรงประทานการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้กับพวกเรา  เป็น เสาหลักหนึ่งในห้า และท่านนบีมุฮัมมัด  ก็สนับสนุนให้เราถือศีลอดสุนัตอีกด้วย ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และฝึกกับตัวเอง ในการปฏิเสธอาหาร เครื่องดื่ม  และการไม่ทำตามอารมณ์ หรือแรงปรารถนาทางกาย เมื่อจิตวิญญาณมีอำนาจเหนือกว่าจิตสำนึกที่พึ่งพาดุนยาได้แล้ว จิตวิญญาณก็จะมีอำนาจควบคุมให้เรานั้นประพฤติแต่สิ่งที่ชอบ  โดยให้ละเว้นสิ่งที่มิชอบทั้งนี้เพื่อเตรียมวิญญาณไว้พบกับวันอาคิเราะฮฺ

ซูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ 9 : 72
อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุมินชาย และบรรดามุมินหญิง ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหล อยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น  โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบรรดาสถานที่พำนักอันดี                    ซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์แห่งความวัฒนาสถาพร                                                                       และความปิติยินดีจากอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่า นั่นคือ ชัยชนะอันใหญ่หลวง
ในดุนยานี้ทุกสิ่งล้วนมีขีดจำกัด แต่ในโลกหน้านั้นไม่จำกัด  ในดุนยานั้นน้ำนมสองสามแก้วก็ทำให้เราอิ่มเต็มท้อง แต่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺ   มีน้ำนมและเครื่องดื่มอีกมากมายขนาดเท่าแม่น้ำที่ไหลตลอดกาลไว้ให้ดื่ม  แค่ได้ยินก็มีความสุขล้นปรี่แล้ว และถ้าได้สัมผัสกับรางวัลที่อัลลอฮฺ  ทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ศรัทธาแล้ว ก็จะลืมความยากลำบากในดุนยานี้จนหมดสิ้น และในวันนี้ ขอให้ในใจเรามีอัลลอฮฺ   ไม่ว่าเวลาใด ให้ใจเรากล่าวรำลึกถึงพระองค์ แล้วเราจะได้มั่นใจว่า เราจะรำลึกถึงพระองค์ตลอดชีวิต ให้จิตใจเราอยู่ใกล้ชิดพระองค์ด้วยการรำลึกถึงพระองค์สม่ำเสมอ

ซูเราะฮฺ อัรเราะอฺดฺ 13: 28
บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺ
พึงทราบเถิด ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้น ทำให้จิตใจสงบ
รายงานโดย จาบีร    : ในวันอีดท่านศาสดามุฮัมมัด  จะใช้เส้นทางหนึ่งไปละหมาด และจะกลับโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่ง (บุคคอรี)   วันนี้ให้เราเยี่ยมเยียนกัน ส่งความปรารถนาดีต่อพี่น้องมุสลิม และพี่น้องร่วมโลกของเราให้ประจักษ์ถึงพระเมตตาแห่งอัลลอฮฺ   ให้อภัยซึ่งกันและกัน  เมื่อเราเป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ    ดังนั้น เราควรเริ่มต้นด้วยการให้อภัยผู้อื่นก่อน
Haroon Mosque
Khutbah Eidil Fitr H.E. 1433

Brothers and Sisters,
Thank you Allah (Sub) for this blessed day of Eidil Fitr.   Muslims around the world celebrate the Greatness of Allah (Sub) with joy and happiness for the success of performing good deeds in the Month of Ramadan.  Today, Allah (Sub) Allow us to enjoy Halal food and drink prepared for this celebration.
Throughout Ramdan the month of fasting and performing good deeds for Allah (Sub), we see improvements in our body and soul.  The two components are inseparable in order to live.  Body comprises of flesh and bones full of minerals such as carbon, magnesium, calcium and iron etc. including gas and liquid.  These are the components that can be found in this world.  We need food, water, and sustenance in this world to survive.  But for the soul, it is not from this world.  It is sent down from Allah (Sub). Though when coming to this world, the soul needs body to perform all the activities.  But it does not need any worldly sustenance.   It is longing for virtual life of the Hereafter.  We all are under the tug of war between the two forces, this material world stimulated by our physical body and the spiritual world powered by our soul.
Surah Al-Imran 3:14 Beautified for men is the love of things they covet; women, children, much of gold and silver (wealth), branded beautiful horses, cattle and well-tilled land. This is the pleasure of the present world's life; but Allah has the excellent return (Paradise with flowing rivers, etc.) with Him.
The limitation of this material world proves that this worldly life is short and insecure comparing to the Hereafter.  It would be sad if we get struck in this trap of materialism.  Allah (Sub) the Most Merciful Prescribe fasting for us to learn how to control ourselves.  That is how we learn to balance between the two forces.  When we can refuse food and drink and vain desires for the sake of Allah during our fasting, our soul will become stronger and thus have full control over our physical desires.
 Surah At-Taubah 9:72 Allah has promised to the believers -men and women, - Gardens under which rivers flow to dwell therein forever, and beautiful mansions in Gardens of 'Adn (Eden Paradise). But the greatest bliss is the Good Pleasure of Allah. That is the supreme success.
A cup of milk may full our limited desire in this world.  In the Garden of ‘Adn, the rivers of nutritious milk and other drinks are flowing endlessly to please the desire of the believers forever.  We could forget all the hardship in this world when seeing this reality in the Hereafter.  And we keep in mind that our main objective is to please Allah and the Gardens of ‘Adn is secondary. Therefore our primary reason to perform all our good deeds and refrain from all bad deeds is to obtain Pleasure of Allah.
Let’s continue these best practices after this for the other months until we have a chance to live in the next Ramadan again, Insha-Allah.  Let’s remember Allah much.
Surah Ar-Ra’d 13:28 Those who believe (in the Oneness of Allah - Islamic Monotheism), and whose hearts find rest in the remembrance of Allah, Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest.
Narrated by Jabir (rd.): On the Eid day, Rasulullah (Sal) will take one route to the place of As-Salat and return by another route (Bukhari).  Again, in this joyous day of Edil Fitr, we better take this opportunity to meet and greet each other and exchange Salam and Dua among us.  Extend our well wishing to all the people and show them the Mercy of Allah on this special occasion. Forgive one another and live together with harmony and peace.  And ask Allah’s Forgiveness for all of us.

No comments:

Post a Comment